:: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA INSCRIPCIONS…


MOLT IMPORTANT… LLEGIR-HO ATENTAMENT!!

 • Tant les FOTOS com la MÚSICA , tant es podran penjar a la plataforma WOP,  com es podran enviar per correu electrònic . (Consultar els apartats  2.3.1  i  2.3.2).
 • Els  Document 1. RESUM INSCRIPCIONS  i  Document 3. RESUM COREOGRAFIES caldrà enviar-los escannejats per correu electrònic a info@pjujoldansjove.com.

sobres


2.3. ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ i DE  MÚSICA  

2.3.1. Document 1. RESUM INSCRIPCIONS i document 2. FOTOGRAFIES:

 • Caldrà enviar-los escanejats per correu a l’adreça fotos@pjujoldansajove.com.
 • Hi ha dos documents diferenciats de fotografies: el doc 2-1 per a participants i el doc 2-2 per a professorat.
 • FOTOS:
  • Les fotos han de ser en color i amb bona resolució.
  • Cal enganxar-les respectant els requadres i posant el cognom i el nom en majúscules per ordre alfabètic.

2.3.2. Document 3. RESUM COREOGRAFIES i ARXIUS DE MÚSICA:

 • Tant el document 3 (escanejat) com els arxius de música caldrà enviar-los  per correu a l’adreça musica@pjujoldansajove.com .
 • El document 3. RESUM DE LES COREOGRAFIES caldrà omplenar-lo, seguint les pautes explicades al document.
 • La música de cada coreografia s’enviarà en arxius independents.
 • Caldrà fer els enviaments unificant les disciplines (CLA, CON i HP), adjuntant  els seus documents 2 (Resum de coreografies).
 • A l’assumpte del correu caldrà consignar: Nom escola-Disciplina.

Viu la Dansa!!

Comments are closed.