::: PROTOCOL SANITARI i de SEGURETAT, videotrucades…


 

Avui hem conclòs el darrer pas de la comunicació i conscienciació del PROTOCOL SANITARI i de SEGURETAT (PSS).

+ INFO. Protocol Sanitari i de Seguretat actualitzat (15/05/2021)
+ INFO.  Protocol Sanitari i de Seguretat._Entrades i sortides

El primer pas va ser l’enviament per correu del PSS a les escoles.

El segon pas ha estat penjar-lo al web.

El tercer, i darrer, pas ha estat avui amb una videotrucada, que ha tingut 2 sessions, una a les 12h i l’altra a les 17h.  A la primera hi han assistit 11 escoles i a la segona 4.

Han estat dues videotrucades molt productives i dinàmiques, on s’han explicat tots els apartats del PSS, s’han esvaït dubtes, i s’ha aprofitat per resoldre dubtes d’altres àmbits del concurs.

Per tal de que la comprensió i l’aplicació d’aquest PSS sigui efectiva i pràctica, és molt important que tota la informació comentada a les videotrucades es traspasi a les famílies, al professorat i a l’alumnat.

IMPORTANT!! La SEGURETAT  de TOTHOM depen de cadascuna de les accions i comportament de les persones que hi serem al CC Mercè Rodoreda.

Per tant, cal extremar al màxim totes les mesures especificades al PSS,  per minimitzar els riscos; ser molt curoses i curosos i treballar de manera cooperativa i solidària per un objectiu comú… LA NOSTRA SALUT!

Comentar-vos que s’ha enviat a les escoles el PSS actualitzat

A l’apartat “Durant el Premi/ Concurs/Mentre es balla”, al punt 3 que deia entre coreografia i coreografia es desinfectarà el linòlium ho hem actualitzat:

“Entre mòdul i mòdul, aprofitant les pauses, es desinfectarà el linòleum.”

Aquesta actualització respon a dues coses:

  1. Quan entren i quan surten de l’escenari es desinfecten les mans, per tant la prevenció sanitària és molt alta i el risc és gairebé bé inexistent.
  2. Si s’abusa de l’ús de productes desinfectants en tant poc temps i de manera reiterada pot provocar que la superfície del linòleum rellisqui i/o agafi una viscositat que posi en perill la integritat física i la seguretat de les/dels participants.

#PremiJujolSolos
#LaDansaEsSegura
#ViuLaDansa

Comments are closed.