3. Desenvolupament


3.1. ESTRUCTURA

El Premi està estructurat en dos apartats que es distribuiran durant els dies 10, 11 i 12 de maig:

 • CONCURS: divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge matí.
  • REBUDA ESCOLES: recollida d’acreditacions, lliurament de samarretes, etc.
  • CLASSES MAGISTRALS: abans de l’inici de cada bloc (matí i tarda).
  • ABANS DE CADA BLOC: s’intentarà que es pugui “trepitjar” escenari.
  • CONCURS: Desenvolupament del concurs per disciplines, modalitats, categories i nivells. El calendari del concurs serà publicat a finals d’abril.
 • GALA SOLIDÀRIA: diumenge tarda. On hi ballaran  les coreografies guardonades amb MEDALLES D’OR en el X Premi Jujol;  també es faran les FINALS  (quan les categories siguin molt nombroses i es facin semi-finals); les seleccionades pel Jurat; les seleccionades per l’Organització; les seleccionades per votació del públic.

 

3.2. ACREDITACIONS

· Les acreditacions es podran recollir a l’inici de cada concurs (dissabte matí, dissabte tarda o diumenge matí).
· Les FOTOS han de ser a COLOR i amb BONA RESOLUCIÓ.
· Per tal de lliurar les acreditacions caldrà que les/els participants i el professorat responsable presentin l’original del DNI.
· Les acreditacions hauran de portar-se penjades al coll, en un lloc ben visible, i mostrar-les sempre que així ho sol.liciti el personal de l’Organització.
· Les acreditacions són indispensables per poder accedir a totes les dependències del Teatre.
· La distribució de les acreditacions pel professorat de les escoles es farà atenent a la següent proporció:

 • Escoles fins a 10 participants: 1 acreditació.
 • Escoles d’11 a 20 participants: 2 acreditacions.
 • Escoles amb més de 20 participants: 3 acreditacions.

· Si alguna escola precisa més acreditacions pel professorat, caldrà abonar 15 € per acreditació (fins a un màxim de 2).

 

3.3. JURAT

· El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi del món de la dansa. El jurat valorarà, sobre 30 punts, els següents aspectes:

 • Impresió artística: vestuari, musicalitat i expressivitat.
 • Execució tècnica.
 • Interpretació: impresió final de la coreografia.

· El Jurat pot declarar un guardó DESERT.
· Les decisions del Jurat són inapel·lables.
· Resultats finals: Els resultats es publicaran en el web.

 

3.4. PUNTUACIONS

· Per valorar les coreografies se seguirà el següent barem:

 • Medalla d’OR: a partir dels 27 punts.
 • Medalla d’ARGENT: a partir dels 24 punts.
 • Medalla de BRONZE: a partir dels 21 punts.

· En el supòsit que hi hagi empat a punts, el Jurat deliberarà quina peça coreogràfica serà la guanyadora.
· A cada disciplina, modalitat, categoria i nivell només es podrà atorgar una medalla d’or, una d’argent i una de bronze. Per tant, el fet d’assolir una puntuació concreta no implica obtenir una medalla.

 

3.5. DETALLS TÈCNICS

· Característiques de l’escenari
· Recordem que les mesures de seguretat del Teatre prohibeixen l’ús de foc, cigars, espelmes, materials inflamables, tòxics i/o perillosos.
· Després de cada interpretació, cal tenir molta cura en deixar l’escenari en les óptimes condicions per tal de no perjudicar el desenvolupament del Concurs.
· Per tant no es podrà utilitzar cap maquillatge, vestuari ni atrezzo que malmeti, embruti i/o possi en perill la seguretat o la integritat física de la resta de participants.
· En cas de precisar atrezzo i/o escenografía específics caldrà fer-ho constar a la fitxa tècnica. Queda sota la responsabilitat de cada escola, el seu trasllat, la seva col.locació, la seva recollida i la seva custòdia. El temps total del muntatge i del desmuntatge no podrà excedir de 30’’.

 

3.6.VESTUARI

3.6.1.Clàssic/Neoclàssic:
· Les sabatilles de puntes només es poden utilitzar a partir de la categoria 2, nivell II.
· Solos i duos: Categories 1 i 2:

 • Noies: Maillot, mitges (color carn) i faldilleta d’estudi (opcional)
 • Nois: Malles, maillot o samarreta.

3.6.2. Contemporani:

· Sense sabatilles.
· Solos i duos: Categories 1 i 2:

 • Noies: Maillot o samarreta, culotte o malla.
 • Nois: Maillot o samarreta, culotte o malla.
 • Per la resta no emprar vestuaris amples que amaguin les línies corporals.

3.6.3. Modern/Jazz:

· Sabates de jazz o descalces/descalços.
· Solos i duos: Categories 1 i 2:

 • Noies: Maillot o samarreta, culotte o malla.
 • Nois: Maillot o samarreta, culotte o malla.
 • Per la resta no emprar vestuaris amples que amaguin les línies corporals.
 • Per a totes les categories, es poden incorporar elements d’atrezzo a la coreografia com ara: bastó, barret o cadira. Han de tenir sentit en la coreografia i han de ser utilitzats.

:: Un vestuari que no segueixi aquestes pautes provocarà una PENALITZACIÓ de 3 punts a la puntuació final. 

 3.7. RESOLUCIÓ D’IMPREVISTOS

· Qualsevol incidència o qüestió que no quedi recollida en aquestes bases quedarà a criteri de l’Organització.