Bases, inscripcions i difusió


:: BASES DEL CONCURS  (maig 2022)

Bases versió complerta
Elements elements obligatoris CLA-A

:: INSCRIPCIONS

2.1. FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

2.1.1. PRE-INSCRIPCIÓ
· Caldrà descarregar-se el Formulari PREVISIÓ INSCRIPCIONS, i enviar-lo complimentat al correu info@pjujoldansajove.com.
· La data màxima per enviar aquests formularis serà el 17 de desembre del 2021.
· Un cop enviats, i revisats els vostres formularis, us  confirmarem les vostres pre-inscripcions, i podreu formalitzar les vostres inscripcions.

2.1.2. INSCRIPCIONS

· Caldrà  formalitzar-les  ON-LINE,  La data límit per formalitzar les inscripcions i  abonar els drets d’inscripcions serà el 18 de febrer del 2022 o quan es cobreixi el nombre màxim d’inscripcions.
· Les inscripcions seran VALIDADES, un cop s’hagin formalitzat i abonat les inscripcions.

:: DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR L’INSCRIPCIÓ

A. DOCUMENTS ESCANNEJATS:

Caldrà enviar-los escannejats en un ÚNIC CORREU ELECTRÒNIC a: info@pjujoldansajove.com

  Doc.1.1 FOTOGRAFIES participants
  Doc.1.2 FOTOGRAFIES professorat
  Doc.2 PAGAMENTS

 • Documents 1.1  i 1.2.  FULL DE FOTOGRAFIES PER LES ACREDITACIONS:
  • Hi ha dos documents: el doc. 1.1 per a participants i el doc. 1.2 per a professorat.
  • Les fotos han de ser en color i amb bona resolució.
  • Cal enganxar-les respectant els requadres i posant el cognom i el nom en majúscules per ordre alfabètic.
 • Document 2.  FULL RESUM PAGAMENTS:
  • Els drets d’inscripció s’abonen en un ÚNIC pagament.
  • Caldrà adjuntar el doc. 2. RESUM DE PAGAMENTS i el comprovant bancari.

B. DOCUMENTS PENJATS A LA PLATAFORMA WOP

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 participants

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 professorat

Document  AUTORITZACIONS

– TINGUEU EN COMPTE QUE…

 1. Tots els documents cal omplenar-los amb lletra majúscula i clara.
 2. Els documents 2  ha de portar el segell de l’escola i les signatures de la Direcció i del professorat responsable.
 3. La data límit per formalitzar les inscripcions i  abonar els drets d’inscripcions serà el 18 de febrer del 2022 o quan es cobreixi el nombre màxim d’inscripcions.
 4. Les inscripcions seran VALIDADES, un cop s’hagin formalitzat i abonat les inscripcions,  per data de finalització de les gestions.

:: DIFUSIÓ DEL PREMI

– CARTELLS

· 2021 Cartell vertical (22 maig 2021). Definitiu

· 2021 Cartell vertical (2 dies maig 2021)

· 2020 Cartell vertical (novembre 2020). Solos

· 2020 Cartell vertical (novembre 2020). Sense restriccions

· 2020 Cartell vertical (maig 2020)

· 2019 Cartell vertical

· 2018 Cartell vertical

· 2017 Cartell Vertical

· 2016 Cartell vertical

· 2015 Cartell vertical

· 2015 Cartell horitzontal

· 2014 Cartell vertical

· 2014 Cartell horitzontal

· 2013 Cartell vertical

· 2013 Cartell horitzontal

· 2012 Cartell vertical

 

– VÍDEOS

— X Premi Jujol de Dansa Jove (2019)

 

— IX Premi Jujol de Dansa Jove (2018)

 

— VIII Premi Jujol de Dansa Jove (2017)

 

— VII Premi Jujol de Dansa Jove (2016)

 

— VI Premi Jujol de Dansa Jove (2015)

 

— V Premi Jujol de Dansa Jove (2014)

 

IV Premi Jujol de Dansa Jove (2013)

 

— III Premi Jujol de Dansa Jove (2012)

 

— II Premi Jujol de Dansa Jove (2011)