Documentació i difusió


:: BASES DEL CONCURS

NOVETATS i RESUM BASES

 Bases

 Elements obligatoris (Clàssic SOLOS)

INSCRIPCIONS ON-LINE …

:: DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR L’INSCRIPCIÓ

– TINGUEU EN COMPTE QUE…

  1. Tots els documents cal omplenar-los amb lletra majúscula i clara.
  2. Els documents 1 i 2  han de portar el segell de l’escola i les signatures de la Direcció i del professorat responsable.
  3. Per formalitzar les inscripcions caldrà omplenar-les, ON-LINE . Després caldrà abonar els drets d’inscripcions.
  4. La data límit per formalitzar les inscripcions i  abonar els drets d’inscripcions serà el 19 de desembre (TARIFA A) o quan es cobreixi el nombre màxim d’inscripcions.
  5. De no cobrir-se el nombre d’inscripcions es prolongarà la data límit fins el 09 de gener del 2019 (TARIFA B).
  6. Les inscripcions seran VALIDADES, un cop s’hagin formalitzat i abonat les inscripcions,  per data de finalització de les gestions.

:: DIFUSIÓ DEL PREMI

– CARTELLS

· 2018 Cartell vertical

· 2017 Cartell Vertical

· 2016 Cartell vertical

· 2015 Cartell vertical

· 2015 Cartell horitzontal

· 2014 Cartell vertical

· 2014 Cartell horitzontal

· 2013 Cartell vertical

· 2013 Cartell horitzontal

· 2012 Cartell vertical

 

– VÍDEOS

— VIII Premi Jujol de Dansa Jove (2017)

— VII Premi Jujol de Dansa Jove (2016)

 

— VI Premi Jujol de Dansa Jove (2015)

 

— V Premi Jujol de Dansa Jove (2014)

 

IV Premi Jujol de Dansa Jove (2013)

 

— III Premi Jujol de Dansa Jove (2012)

 

— II Premi Jujol de Dansa Jove (2011)