Documentació i difusió


:: BASES DEL CONCURS

Bases   (actualitzades 24/02/2019):  Apartat 3.6.3. Vestuari Modern/Jazz.
Elements obligatoris (Clàssic SOLOS)

:: INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions caldrà omplenar-les, ON-LINE . Després caldrà abonar els drets d’inscripcions. També caldrà enviar uns formularis per correu electrònic.

:: DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR L’INSCRIPCIÓ

  Doc. 1 Coreografies i fitxes tècniques
  Doc. 2.1. Fotografies participants
  Doc. 2.2. Fotografies professorat
  Doc. 3_Pagaments TARIFA_A_B_actualitzat

Aquests documents caldrà enviar-los escannejats en un ÚNIC CORREU ELECTRÒNIC a: info@pjujoldansajove.com

 • Document 1. RESUM COREOGRAFIES i FITXES TÈCNIQUES:
  • Caldrà omplenar-los  unificant les disciplines (CLA, NEO, CON i MOD), tants documents com en disciplines es participin.
 • Document 2.  FULL DE FOTOGRAFIES PER LES ACREDITACIONS:
  • Hi ha dos documents: el doc. 2.1 per a participants i el doc. 2.2 per a professorat.
  • Les fotos han de ser en color i amb bona resolució.
  • Cal enganxar-les respectant els requadres i posant el cognom i el nom en majúscules per ordre alfabètic.
 • Document 3.  FULL RESUM PAGAMENTS:
  • Els drets d’inscripció s’abonen en un ÚNIC pagament.
  • Caldrà adjuntar el doc. 3. RESUM DE PAGAMENTS i el comprovant bancari.

– TINGUEU EN COMPTE QUE…

 1. Tots els documents cal omplenar-los amb lletra majúscula i clara.
 2. Els documents 1 i 3  han de portar el segell de l’escola i les signatures de la Direcció i del professorat responsable.
 3. La data límit per formalitzar les inscripcions i  abonar els drets d’inscripcions serà el 31 de desembre (TARIFA A) o quan es cobreixi el nombre màxim d’inscripcions.
 4. De no cobrir-se el nombre d’inscripcions es prolongarà la data límit fins el 14 de gener del 2019 (TARIFA B).
 5. Les inscripcions seran VALIDADES, un cop s’hagin formalitzat i abonat les inscripcions,  per data de finalització de les gestions.

:: DIFUSIÓ DEL PREMI

– CARTELLS

· 2019 Cartell vertical

· 2018 Cartell vertical

· 2017 Cartell Vertical

· 2016 Cartell vertical

· 2015 Cartell vertical

· 2015 Cartell horitzontal

· 2014 Cartell vertical

· 2014 Cartell horitzontal

· 2013 Cartell vertical

· 2013 Cartell horitzontal

· 2012 Cartell vertical

 

– VÍDEOS

 

— IX Premi Jujol de Dansa Jove (2018)

 

— VIII Premi Jujol de Dansa Jove (2017)

 

— VII Premi Jujol de Dansa Jove (2016)

 

— VI Premi Jujol de Dansa Jove (2015)

 

— V Premi Jujol de Dansa Jove (2014)

 

IV Premi Jujol de Dansa Jove (2013)

 

— III Premi Jujol de Dansa Jove (2012)

 

— II Premi Jujol de Dansa Jove (2011)